Hoe werken onze kinderfysiotherapeuten?

Wij werken in een prachtig ingericht kinderfysiotherapie centrum met moderne materialen, waarbij de kinderfysiotherapieruimte zodanig is ingericht dat kinderen uitgedaagd worden en zich optimaal kunnen ontwikkelen. 

Uitgebreid onderzoek.kinderfysiotherapie

De kinderfysiotherapeut zal uw kind uitgebreid onderzoeken en testen. De onderzoeksresultaten en de behandeldoelen worden duidelijk in kaart gebracht en met u besproken. 

Het effect van de behandeling wordt bijgehouden door meetbare doelen en testen. Het onderzoek en de behandeling vinden altijd spelenderwijs plaats. 


Behandeling tijdens of aansluitend op schooltijd.

kinderfysiotherapieIn overleg met ouders en school kunnen wij uw kind op school tijdens of aansluitend op de schooltijden behandelen.

Ook als school kunt u een beroep op onze deskundigheid doen.