Iedereen welkom

Kinderfysiotherapeutisch centrum Nieuwegein behandeld niet alleen leerlingen van SBO de Evenaar.

Alle kinderen zijn welkom bij ons. Bel voor een afspraak, tel. 030-6000202

kinderfysiotherapie - babyfysiotherapie

Wanneer gaat u naar de kinderfysiotherapeut

kinderfysiotherapieWanneer u als ouder vermoedt dat uw kind een probleem heeft in zijn motorisch functioneren, kunt u zich aanmelden voor een kinderfysiotherapeutisch onderzoek.  


Ook wanneer huisarts, kinderarts, jeugdzorgarts, specialist, diëtist, leerkracht, groepsleider, sportinstructeur of consultatiebureau vermoeden, dat de motorische ontwikkeling van een kind niet leeftijdsadequaat is, kunnen zij ouders adviseren om een consult bij een kinderfysiotherapeut aan te vragen.

Bij Kinderfysiotherapeutisch centrum Nieuwegein kunnen kinderen van 0-18 jaar terecht met houdings- en bewegingsproblemen. 

kinderfysiotherapieBijvoorbeeld kinderen met een achterstand in de motorische ontwikkeling, een onhandige motoriek, die daardoor niet goed mee kunnen komen met schoolgym en sport, of kinderen met bijvoorbeeld schrijfproblemen. 

Maar ook kinderen met een chronische ziekte, houdingsafwijkingen of die moeten herstellen na een gebroken been, arm of ander letsel. 

Wij behandelen baby's die bijvoorbeeld een voorkeurshouding hebben, zich overstrekken of bij vragen/problemen ten aanzien van de motorische ontwikkeling.

Wie stelt vast of uw kind in aanmerking komt voor kinderfysiotherapie?  

kinderfysiotherapieDe huisarts of specialist kan uw kind naar de kinderfysiotherapeut verwijzen.

Kinderfysiotherapie is ook 'direct toegankelijk'. 

Dat betekent dat u geen verwijzing van een arts nodig heeft om een kinderfysiotherapeut te consulteren. 

Voor welke kinderen

Voorbeelden van indicaties bij de baby/ peuter:

 • Motorische ontwikkelingsachterstandkinderfysiotherapie
 • Asymmetrische zuigeling, voorkeurshouding
 • Huilbaby
 • Billenschuiver (i.p.v. kruipen op knie)
 • Cerebrale parese
 • Spina bifida
 • Pre-dysmature kind: te vroeg geboren
 • Plexus brachialis laesie t.g.v. de bevalling

Voorbeelden van indicaties bij het jonge kind

 • Motorische ontwikkelingsachterstandkinderfysiotherapie
 • Afwijkend looppatroon
 • Mentale retardatie
 • Cerebrale parese
 • Lage of hoge spierspanning
 • Orthopedische afwijkingen
 • Aangeboren afwijkingen die de motoriek beinvloeden
 • Ademhalingsproblematiek
 • Jeugdreuma

Voorbeelden van indicaties bij het oudere kind

 • Motorische ontwikkelingsachterstandkinderfysiotherapie
 • DCD, Developmental Coordination Disorder
 • Mentale retardatie
 • Cerebrale parese
 • Hersenletsel t.g.v. een ongeluk
 • Sensomotorische problemen
 • Schrijfproblemen
 • Houdingsproblemen
 • Ademhalingsproblematiek
 • ADHD en pervasieve ontwikkelingsstoornissen
 • Jeugdreuma
 • Incontinentie