Training en scholing voor leerkrachten, IB'ers en RT'ers

In onze trainingen en workshops besteden wij aandacht aan de relatie tussen cognitie en motoriek vanwege de samenhang die er is tussen motoriek en het aanleren van schoolse vaardigheden.
kinderfysiotherapie workshops

U krijgt een dieper inzicht in de motorische ontwikkeling en leert achterstand in de ontwikkeling hiervan te herkennen.

Wij verzorgen deze trainingen en workshops op inschrijving maar kunnen ook bij u op school een op maat gemaakt programma verzorgen.

Neem voor meer informatie hierover contact met ons op.

 

.

Kinderfysiotherapie binnen expertise centrum SBO de Evenaar

Onze praktijk is gevestigd binnen de School voor Bijzonder Onderwijs  "de Evenaar" in Nieuwegein. 

kinderfysiotherapieWij maken deel uit van het expertise centrum van SBO "De Evenaar" Nieuwegein. Door onze langdurige ervaring met leerlingen uit het speciaal onderwijs zijn wij in staat om specifieke zorg voor deze kinderen te verlenen.
Door de nauwe samenwerking met leerkrachten, maatschappelijk werkers, logopedisten,remedial teachers, orthopedagogen, klassen- en onderwijsassistenten kunnen wij snel overleggen en op elkaar afgestemde behandelplannen maken om zo het probleem van uw kind effectief te behandelen door middel van kinderfysiotherapie.

Onderwijs zorgcentrum

SBO-De Evenaar SBO de Evenaar heeft zich ontwikkeld tot een onderwijs expertisecentrum (OEC). Hierdoor is er één adres binnen het onderwijs van Nieuwegein voor onderwijsondersteunings-vragen. De drijfveer voor deze ontwikkeling komt voort uit de drie kernbegrippen: zichtbaar, geïnspireerd, betrokken.

Binnen het expertisecentrum is kennis en ervaring over alle vormen van (speciaal) onderwijs in Nederland, hoogbegaafdheid, dyslexie, dyscalculie, autisme, onderwijs aan het jonge kind, vroeg voorschoolse educatie, coaching, school - video - interactie - begeleiding, Marte Meo, Beeldbegeleiding in School (bis), Nederlands als tweede taal, intervisie begeleiding, werken met gelaagde instructie, handelingsgericht werken, opbrengstgericht werken, Sociale vaardigheidstrainingen, werken met leerlijnen, handelingsplannen, groepsplannen en nog veel meer beschikbaar.

Kinderfysiotherapeutisch centrum Nieuwegeinkinderfysiotherapie
verzorgt op het gebied van motoriek een centrale rol hierin, en kan op verzoek van ouders of school leerlingen screenen.
Door middel van testen en kinderfysiotherapeutisch onderzoek beoordelen wij de (motorische) ontwikkeling van de leerling en brengen wij een onderzoeksrapport uit met indien nodig een behandelplan voor kinderfysiotherapie.