Indicaties

Voorbeelden van indicaties bij het jonge kind: 

- Motorische ontwikkelings-    achterstand 

- Afwijkend looppatroon 

- Mentale retardatie 

- Cerebrale parese 

- Lage of hoge spierspanning 

- Orthopedische afwijkingen      

- Aangeboren afwijkingen die de motoriek beinvloeden 

- Ademhalingsproblematiek 

- Jeugdreuma

Voorbeelden van indicaties bij het oudere kind: 

- Motorische ontwikkelingsachterstand 

- DCD, Developmental Coordination Disorder 

- Mentale retardatie 

- Cerebrale parese 

- Hersenletsel t.g.v. een ongeluk 

- Sensomotorische problemen 

- Schrijfproblemen 

- Houdingsproblemen 

-Ademhalingsproblematiek 

- ADHD en pervasieve ontwikkelingsstoornissen 

- Jeugdreuma 

- Incontinentie

 

Deskundigheid van onze kinderfysiotherapeuten

Onze kinderfysiotherapeuten zijn goed opgeleid, en volgen regelmatig diverse na- en bijscholingscursussen om altijd op de hoogte te zijn van de nieuwe ontwikkelingen. 

kinderfysiotherapieWij zijn gespecialiseerd in de motorische en sensorische ontwikkeling van kinderen. Daarnaast heeft een kinderfysiotherapeut veel kennis over motorische leerstrategieen, ontwikkelingspsychologie en pedagogiek, over gedrag en gedragsproblemen en hoe je daar als kinderfysiotherapeut mee om kunt gaan.

 

kinderfysiotherapieNa de vierjarige opleiding algemene fysiotherapie heeft de kinderfysiotherapeut nog een 4 jarige post HBO / master opleiding kinderfysiotherapie gevolgd.  Na succesvol afronden van de opleiding kinderfysiotherapie is de kinderfysiotherapeut een professional die in staat is om ook in het geval van hoogcomplexe problematiek door klinisch redeneren tot een therapeutische afweging te komen. Daarnaast bezit de kinderfysiotherapeut competenties om:

  • deskundigheidsbevordering te realiseren
  • bestaande wetenschappelijke evidenties te integreren in het eigen professionele handelen
  • ontwikkelingen in de eigen beroepspraktijk of organisatie te initieren en implementeren
  • een bijdrage te leveren aan innovatie van het beroep

Al onze fysiotherapeuten staan ingeschreven in het kwaliteitsregister voor fysiotherapie BIG en zijn lid van het KNGF.

De kinderfysiotherapeut en de ketenzorg

Met ketenzorg wordt bedoeld dat de zorg wordt verleend door verschillende zorgverleners die allemaal, als schakels in een keten, onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn en volledig op elkaar zijn ingespeeld. Een ketenzorgproject is een samenwerkingsverband tussen zorgverleners die zowel zelfstandig als afhankelijk van elkaar functioneren. Het doel van ketenzorg is om patientenzorg meer gestroomlijnd en effectiever te laten verlopen. Bij het uitvoeren en afstemmen van zorgactiviteiten staat de patient altijd centraal.

Wij werken samen met huisartsen, kinderartsen, jeugdgezondheidszorgartsen, revalidatieartsen, psychologen, logopedisten, dietisten en andere paramedici, scholen, kinderdagverblijf en consultatiebureau.