Uw keuze

Kinderfysiotherapie in Nieuwegein, IJsselstein, Vianen, en Meerkerk

Kinderfysiotherapeutisch centrum Nieuwegein werkt in midden Nederland op diverse vestigingsadressen.

Onze therapeuten zijn actief in Nieuwegein, IJsselstein, Vianen, en Meerkerk.

Wie doen er mee?

Balanz Kidz - tegen overgewicht bij kinderen.

Balanz Kidz, programma voor overgewicht bij kinderen 

De balans tussen eten en bewegen is heel belangrijk. Als die balans niet goed is kan dat overgewicht tot gevolg hebben. Overgewicht kan allerlei lichamelijke klachten veroorzaken, zoals suikerziekte en kortademigheid. Ook worden kinderen die dik zijn vaker gepest. Vaak hebben ze minder zelfvertrouwen en zitten ze niet lekker in hun vel. Om hier wat aan te gaan doen hebben we het programma BALANZ KIDZ. gestart.
Doe je mee?

Wij van Balanz Kidz

  • Willen de kinderen en hun ouders op een aantrekkelijke manier inzicht geven in en helpen bij een gezondere leefwijze.
  • Bieden een multidisciplinaire aanpak op maat: Kinderartsen (medisch), dietistes (voeding), psychologen & orthopedagogen (gedrag) en kinderfysio- en oefentherapeuten (bewegen).
  • Streven ernaar dat de kinderen na het programma doorstromen naar een sportvereniging, zodat ze 2x per week blijven sporten.
  • Verwachten van ouders de motivatie en daadkracht om de leefwijze te willen veranderen. Ouders hebben een voorbeeldrol hierin.
  • Verwachten van de kinderen dat ze enthousiast en gemotiveerd zijn om hun leefstijl te willen veranderen.
  • Hebben de mogelijkheid voor een individuele benadering.
  • Bieden een leuk programma.

Aanmelding staat open voor alle kinderen met overgewicht.


Het programma Balanz Kidz

Gewicht verliezen wordt mogelijk als het calorieverbruik hoger is dan de calorie-inname.
Gebleken is dat gewichtsreductie door lijnen en/of fysieke training erg lastig is. Daarom kunnen kinderen met overgewicht deelnemen aan ons programma Balanz Kidz.
Dit programma is er op gericht om inspanning en een energiebeperkt dieet te combineren.Dit werkt beter om gewicht te verliezen, vooral wanneer niet alleen het kind maar het hele gezin het hieraan meedoet. Onderdeel van het programma zijn lessen sport en spel en fitness voor kinderen.

kinderfysiotherapie

Plezier
staat hierbij centraal!

Tezamen met dietist, psycholoog en kinderfysiotherapeut wordt een levensstijl aangeleerd, die overgewicht terugdringt en voorkomt.

De Duur van het programma

Het programma duurt 16 weken. De kinderen sporten 1 of 2x per week individueel en/of in groepsverband. Voordat het sporten begint vindt er een intake plaats. De kinderfysio/oefentherapeut test de kracht, conditie en motorische vaardigheden van het kind en bespreekt de doelen. Ouders en kind hebben een intake gesprek met de diŽtiste. Vervolggesprekken worden op maat afgestemd. Na 16 weken is er een evaluatie of de doelen zijn behaald en worden de kinderen opnieuw getest. Ook wordt besproken welke sport het kind zal gaan doen. Na een half jaar, 1 jaar en na anderhalf jaar zijn er controle afspraken en wordt er geŽvalueerd hoe het gaat.

Wat is obesitas en wat is overgewicht?

kinderfysiotherapie obesitasDe termen overgewicht en obesitas worden vaak door elkaar gebruikt, alhoewel het gaat om twee verschillende begrippen. Overgewicht betekent dat een persoon meer weegt dan normaal voor zijn lengte. Obesitas kan gedefinieerd worden als een vorm van overgewicht die de gezondheid in gevaar kan brengen, het gewicht ligt dan 20% of meer boven het gewicht wat normaal is.

Overgewicht en obesitas zijn in onze maatschappij een steeds vaker voorkomend probleem, zowel bij volwassenen als bij kinderen. De oorzaak hiervoor moet voor een deel gezocht worden in de veranderde levensstijl. We leven tegenwoordig in een consumptie maatschappij. Dat houdt enerzijds in dat voedings- en genotsmiddelen gemakkelijk voorhanden zijn en anderzijds dat door gebruik van auto, computer en TV een inactieve levensstijl eerder bevorderd wordt. De snelle toename van obesitas onder de jeugd is vooral het gevolg van deze verandering in leefstijl.

Obesitas wordt veroorzaakt door een positieve energiebalans.        Positief is dat echter niet. De energiebalans is het evenwicht tussen energie-inname door voedingsmiddelen en energie gebruik in rust, tijdens lichamelijke activiteit en spijsvertering. 

Kinderen horen een licht positieve energiebalans te hebben om energie over te hebben om te groeien. Kinderen met obesitas zijn minder actief in vergelijking met hun niet-obese leeftijdsgenoten en nuttigen meer voedingsmiddelen. Hierdoor ontstaat er een te veel aan positieve energiebalans en worden ze veel te dik en te zwaar.